Nuostatos ir sąlygos

Duomenų valdytojas ir svetainės www.hannainst.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Hanna Instruments Baltics“, įmonės kodas 304074175, PVM mokėtojo kodas LT100009621114, elektroninio pašto adresas – office@hannainst.lt.

 

1. Svetainės autorinės teisės

Svetainės puslapių turinio autorių teisės priklauso UAB „Hanna Instruments Baltics“ (toliau – „Bendrovė“). Visos teisės ginamos. Svetainės puslapių turinio, nei viso, nei jo dalies jokiais būdais negalima kopijuoti, atgaminti, persiųsti, įkelti, publikuoti ar platinti be išankstinio raštiško bendrovės sutikimo, nebent vartotojas jį saugotų tik savo kompiuteryje ir spausdintų svetainės puslapių ištraukas tik asmeniniam naudojimui.

Svetainėje pateikiami prekių ženklai ir logotipai priklauso UAB „Hanna Instruments Baltics“. Jų negalima naudoti jokioje kitoje interneto svetainėje be išankstinio raštiško bendrovės ar savininkų sutikimo.

2. Nuorodos į kitas svetaines.

Bendrovė atsisako bet kokios atsakomybės už trečiųjų šalių sukurtą ar publikuojamą medžiagą, į kurią svetainėje pateikiamos nuorodos. Asmenys, nusprendę apsilankyti su www.hannainst.lt susietoje svetainėje, tai daro savo pačių rizika ir prisiima atsakomybę imtis visų būtinų priemonių nuo virusų ir kitų gadinančių elementų. Nuorodos į kitas svetaines visai nereiškia, kad bendrovė remia arba yra pavaldi organizacijoms, teikiančioms tose svetainėse aprašytas paslaugas.

Visa į svetainę atsiųsta medžiaga, pvz., el. paštu arba interneto puslapiais, laikoma nekonfidencialia. Bendrovė už tokią medžiagą neatsako ir gali laisvai perdaryti, naudoti, atskleisti, pateikti, remtis ja atlikdama kitą darbą arba be jokių apribojimų platinti ją trečiosioms šalims. Be to, bendrovė gali laisvai bet kokiu tikslu naudoti toje medžiagoje pateiktas idėjas, sprendimus, technologijas ar technines žinias, įskaitant ir neapsiribojant produktų, panaudojant šią medžiagą, kūrimą, gamybą ir pardavimą. Kiekvienas, siunčiantis medžiagą, garantuoja, kad ji gali būti publikuojama, ir sutinka apsaugoti bendrovę nuo kokių nors, su šia medžiaga susijusių trečiųjų šalių veiksmų.

3. Svetainės paskirtis

Šioje svetainėje plačioji visuomenė gali prieiti prie informacijos, susijusios su bendrovės iniciatyva, taip pat ji skirta ir specialistams (finansų analitikams ir žurnalistams, instituciniams ir privatiems investuotojams). Tikslas – pateikti tikslią, aktualią informaciją. Bendrovė dės visas įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti, kad svetainėje pateikiama informacija būtų tiksli ir aktuali. Tačiau, netyčia gali pasitaikyti ir klaidų ar netikslumų. Atsižvelgsime į pastebėtas bei nurodytas klaidas ir ištaisysime.